Projekti / PLANeta B?

spirit of youth

,,PLANeta B" ima za zadatak da podigne nivo ekološke svesti mladih o zaštiti i važnosti prirodnih dobara, kao i da podigne svest o unapređenju uslova za život u lokalnoj zajednici.


Danas, kada su čovek i urbanizacija pokorili gotovo svaki deo naše planete, izuzetno je teško očuvati prirodu i živeti u skladu sa njenim zakonima. Stoga je prvi korak u očuvanju i zaštiti prirode edukacija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. S obzirom na to da su zaštita životne sredine i odnos čoveka prema prirodi i prirodnim dobrima važne teme, neophodno je sa mladim ljudima pričati o tome i upoznati ih sa problematikom.


Tokom trajanja projekta biće održano osam predavanja, dvadeset radionica, tri terenske akcije i jedna izložba.


Petsto dece uzrasta od 15-16 godina i preko trista studenata Univerziteta u Beogradu biće upoznato sa značajem zaštićenih prirodnih dobara u Beogradu, problemima koji postoje u urbanom ekosistemu, kao i na koji način sopstvenom inicijativom mogu da pokrenu članove svoje porodice i sugrađane da počnu da vode računa o prirodi, jer ne postoji PLANeta B.#SpiritOfYouth
Pratite nas
       


 
 
Partneri
Zlatni prijatelji
Medijski partneri
Prijatelji