Spirit of Youth / Platforma vrednosti


 • * Afirmacija pluralizma, altruizma i tolerancije na principima svi različiti – svi jednaki, poštovanje ljudskih prava bez obzira na pol, rasnu i nacionalnu pripadnost, religijsko i političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju, socijalni status, funkcionalne smetnje, rodni identitet i/ili izražavanje;

 • * Demokratiju i aktivno učešće mladih, posebno uvažavajući posvećenost, entuzijazam i volontersko učešće;

 • * Otvorenost za nove informacije, ideje i energiju;

 • * Celoživotno učenje kroz afirmaciju znanja, odgovorno upravljanje stečenim znanjima i iskustvima i kontinuiran razvoj kapaciteta članova;

 • * Ravnopravnost aktivista kroz poštovanje osnovnih principa individualnosti: prava na samodefinisanje, samoidentifikaciju i samoizražavanje;

 • * Transparentnost delovanja prema članstvu i javnosti;

 • * Odgovornost prema mladima, državnim institucijama i donatorima;

 • * Primenu co-menadžment koncepta prilikom razvoja međusektorskih partnerstava i saradnje, a posebno kod donošenja odluka u procesima kreiranja i sprovođenja javnih politika kako bi se obezbedio uticaj mladih;

 • * Interkulturalni dijalog mladih kroz podsticanje spremnosti mladih na razumevanje i uvažavanje različitosti;

 • * Stvaranje pozitivnih i zdravih navika mladih u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima;

 • * Pružanje mogućnosti mladim stručnjacima iz različitih oblasti i disciplina, a posebno: obrazovanja, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sporta, kulture, ekologije, medija, da svoje znanje i sposobnosti realizuju i iskažu kroz aktivnosti organizacije;

 • * Organizovanje humanitarnih, kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija;

 • * Aktiviranje što većeg broja mladih za rad u svim vrstama omladinskih organizacija.nastavi tradiciju

#SpiritOfYouth
Pratite nas
       


 
 
Partneri
Zlatni prijatelji
Medijski partneri
Prijatelji